Pháp chế

Ngày 26-02-2018

Phụ lục tình hình đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế

19/12/2017 | 17:02

Chi tiết xem file đính kèm.

Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017

19/12/2017 | 17:00

Chi tiết xem file đính kèm.

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017 - 2018

19/12/2017 | 16:57

Chi tiết xem file đính kèm.

Báo cáo kết quả thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017

19/12/2017 | 16:55

Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

19/12/2017 | 16:52

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo Công văn về việc phát động phong trào thi đua năm học 2017 - 2018

09/11/2017 | 15:20

Công văn số:266/KNN-HCTH ngày 24/10/2017.

Thông báo Công văn về việc phát động phong trào thi đua "đổi mới sáng tạo trong phong trào dạy và học" giai đoạn 2016 - 2020

09/11/2017 | 15:17

Công văn số:265/KH-HCTH ngày 24/10/2017.

Kế hoạch tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

31/10/2017 | 08:04

Kế hoạch số:268/KH-KNN ngày 25/10/2017

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể thuộc khối thi đua Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 16:15

Quyết định số:2837/QĐ-UBND ngày 19/9/2017.

Quyết định về việc tặng giấy khen của giám đốc Đại học Thái Nguyên cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên hoàn thánh xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

05/09/2017 | 07:29

Quyết định số: 1806/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Trang 1/4 <1234>