Pháp chế

Ngày 14-08-2022

Các văn bản pháp chế năm 2021

20/04/2022 | 14:30

Các văn bản pháp chế năm 2021.

Nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

01/04/2022 | 10:35

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm học 2021 - 2022 của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

25/03/2022 | 00:13

Thông báo số: 86/TNN-TTKT&ĐBCLGD, ngày 23/3/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Luật phòng chống tham nhũng

24/03/2022 | 23:58

Luật phòng chống tham nhũng

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021 - 2022 của Trường Ngoại ngữ

11/11/2021 | 11:07

Kế hoạch số: 337/KH-TNN, ngày 29/10/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 của Trường Ngoai ngữ

10/11/2021 | 17:08

Kế hoạch số: 337B/KH-TNN, ngày 29/10/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho các tập thể, cá nhân thuộc ĐHTN năm học 2020 - 2021

15/10/2021 | 10:59

Quyết định số: 1704/QĐ-TNN, ngày 28/9/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Kế hoạch thi đua năm học 2021 - 2022

15/10/2021 | 10:55

Kế hoạch số: 299/KH-TNN, ngày 30/9/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Công văn về việc đăng ký thi đua năm học 2021 - 2022

15/10/2021 | 10:50

Công văn số: 300/TNN, ngày 30/9/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Đại học Thái Nguyên, cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021

20/09/2021 | 14:50

Thông báo số: 1599/TB-ĐHTN ngày 16/9/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/8 <12345678>