Khoa học Công nghệ

Ngày 12-11-2019

Thông báo v/v đăng ký đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2016

16/04/2015 | 09:01

Thông báo số 55/TB-KNN ngày 15/04/2015

Hội thảo “Chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngữ các trường Đại học và Cao đẳng khu vực miền núi và duyên hải phía Bắc – Thách thức và cơ hội”

10/11/2014 | 17:07

Ngày 8/11/2014, tại Hội trường Trung tâm học liệu – ĐHTN, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình Hội thảo “Chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngữ các trường Đại học và Cao đẳng khu vực miền núi và duyên hải phía Bắc – Thách thức và cơ hội”

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN Sinh viên năm học 2014-2015

29/08/2014 | 17:46

Thông báo số 128/TB-KNN ngày 29 tháng 08 năm 2014

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở và cấp Bộ môn năm học 2014-2015

29/08/2014 | 17:35

Thông báo số 127/TB-KNN ngày 29 tháng 08 năm 2014

Hội thảo “Ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ năm 2014”

26/03/2014 | 17:01

Thực hiện kế hoạch năm học của Khoa Ngoại ngữ và căn cứ thực tế việc ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ của CBGV cũng như sinh viên trong Khoa, ngày 25/03/2014, Khoa Ngoại ngữ tổ chức chương trình hội thảo “Ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ năm 2014”.

Hội thảo tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ

05/12/2013 | 10:04

Ngày 3 – 4 tháng 12, tại Khoa Ngoại ngữ, Bộ môn tiếng Anh và Bộ môn tiếng Pháp cùng với các trợ giảng tiếng Anh – Đại học Northern Hodge Leeuwarden (Hà Lan) đã tổ chức buổi tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ cho các giảng viên tiếng Anh và giảng viên tiếng Pháp trong Khoa.

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả NCKH dành cho sinh viên”

02/07/2013 | 15:57

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của hoạt động NCKH đối với sinh viên, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, ngày 08/5/2013, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả NCKH cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên”.

Hội thảo giới thiệu mạng lưới MySchools Network

02/07/2013 | 15:54

Tiếp nối thành công của chuỗi hội thảo giới thiệu hệ thống cố vấn học tập và khai thác giáo cụ điện tử trong giảng dạy ngoại ngữ, ngày 21/03/2013, tại khoa Ngoại ngữ ĐH Thái Nguyên đã diễn ra buổi Hội thảo giới thiệu mạng lưới MySchools Network (MySN) trong quản lý và hỗ trợ học viên tự học tiếng Anh.

Trang 8/8 <12345678>