Khoa học Công nghệ

Ngày 20-01-2020

Thông báo đề xuất đề tài Khoa học và công nghệ sinh viên năm học 2016 - 2017

24/08/2016 | 15:11

các mẫu văn bản chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về việc đăng ký đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở và cấp Bộ môn năm 2017

24/08/2016 | 15:00

Các mẫu văn bản kèm theo, chi tiết xem file đính kèm

Thông báo thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự

03/08/2016 | 08:14

Số 1807/TM-HVKHQS ngày 7/7/2016

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHTN của TS. Trần Thị Nhi và Họp HĐ nghiệm thu

17/06/2016 | 16:43

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHTN của TS. Trần Thị Nhi. Chi tiết Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết của đề tài KHCN cấp ĐHTN của TS. Trần Thị Nhi xem file đính kèm.

Danh mục hội thảo Khoa học và công nghệ Khoa Ngoại ngữ

15/06/2016 | 14:26

Danh mục hội thảo Khoa học và công nghệ Khoa Ngoại ngữ

Quyết định về việc phê duyệt tập thể và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiên đề tài khoa học công nghệ Khoa Ngoại ngữ năm 2016

28/04/2016 | 10:23

Quyết định số 384 ngày 29/2/2016.Chi tiết quyết định và danh mục đề tài khoa học công nghệ phê duyệt năm 2016, xem file đính kèm.

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ phê duyệt năm 2016

27/04/2016 | 15:47

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo các đề tài Nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ

04/03/2016 | 08:50

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo danh mục các bài báo của Khoa Ngoại ngữ

04/03/2016 | 08:47

Chi tiết xem file đính kèm

Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Khoa Ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên

04/03/2016 | 08:42

Ban hành kèm theo quyết định số 270/QĐ-KNN-QLKH ngày 13/8/2012.Chi tiết Quy định xem file đính kèm.

Trang 7/9 <123456789>