Khoa học Công nghệ

Ngày 14-08-2020

Thông báo về việc tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn năm 2017

15/03/2017 | 15:29

Công văn số 44/NAFOSTED ngày 13/2/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

17/01/2017 | 15:29

Quyết định số 5038/QĐ-ĐHTN ngày 30/12/2016.phụ lục và quy định của quyết định 5038 chi tiết xem file đính kèm.

Hội thảo “Công tác nghiên cứu khoa học với giảng viên Khoa Ngoại ngữ”

09/12/2016 | 14:54

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2016, tại giảng đường C-404, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN tổ chức Hội thảo với chủ đề “Công tác nghiên cứu khoa học với giảng viên Khoa Ngoại ngữ”.

Quyết định về việc ban hành quy định về khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên

23/09/2016 | 08:57

Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN ngày 16/9/2016.Quy định và phụ lục kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc đăng ký sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016-2017

24/08/2016 | 15:15

các mẫu văn bản đi kèm chi tiết xem file đính kèm

Thông báo đề xuất đề tài Khoa học và công nghệ sinh viên năm học 2016 - 2017

24/08/2016 | 15:11

các mẫu văn bản chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về việc đăng ký đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở và cấp Bộ môn năm 2017

24/08/2016 | 15:00

Các mẫu văn bản kèm theo, chi tiết xem file đính kèm

Thông báo thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự

03/08/2016 | 08:14

Số 1807/TM-HVKHQS ngày 7/7/2016

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHTN của TS. Trần Thị Nhi và Họp HĐ nghiệm thu

17/06/2016 | 16:43

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHTN của TS. Trần Thị Nhi. Chi tiết Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết của đề tài KHCN cấp ĐHTN của TS. Trần Thị Nhi xem file đính kèm.

Danh mục hội thảo Khoa học và công nghệ Khoa Ngoại ngữ

15/06/2016 | 14:26

Danh mục hội thảo Khoa học và công nghệ Khoa Ngoại ngữ

Trang 7/9 <123456789>