Khoa học Công nghệ

Ngày 20-01-2020

Thông báo về việc đề xuất đề tài Khoa học công nghệ cấp đại học năm 2018 của khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

11/07/2017 | 07:25

Thông báo số: 1243/TB-ĐHTN ngày 6/7/2017.

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Quốc gia thuộc Chương trình Tây Bắc

14/06/2017 | 07:49

Công văn số:1044/ĐHTN-KHCN&MT ngày 9/6/2017

Công văn về việc thông báo lùi thời hạn thực hiện công văn số 922/ĐHTN-KHCNMT của giám đốc Đại học Thái Nguyên

31/05/2017 | 09:47

Công văn số:957/ĐHTN-KHCNMT ngày 29/5/2017.

Công văn về việc triển khai nghị quyết 44 - NQ/ĐU của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về công tác khoa học công nghệ

29/05/2017 | 09:17

Công văn số 922/ĐHTN-KHCNMT ngày 24/5/2017.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018

27/03/2017 | 07:52

Thực hiện công văn số 1097/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018

Thông báo về việc tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn năm 2017

15/03/2017 | 15:29

Công văn số 44/NAFOSTED ngày 13/2/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

17/01/2017 | 15:29

Quyết định số 5038/QĐ-ĐHTN ngày 30/12/2016.phụ lục và quy định của quyết định 5038 chi tiết xem file đính kèm.

Hội thảo “Công tác nghiên cứu khoa học với giảng viên Khoa Ngoại ngữ”

09/12/2016 | 14:54

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2016, tại giảng đường C-404, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN tổ chức Hội thảo với chủ đề “Công tác nghiên cứu khoa học với giảng viên Khoa Ngoại ngữ”.

Quyết định về việc ban hành quy định về khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên

23/09/2016 | 08:57

Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN ngày 16/9/2016.Quy định và phụ lục kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc đăng ký sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016-2017

24/08/2016 | 15:15

các mẫu văn bản đi kèm chi tiết xem file đính kèm

Trang 6/9 <123456789>