Khoa học Công nghệ

Ngày 16-02-2019

Thông báo số 1 Hội thảo Quốc gia về giảng dạy ngoại ngữ theo đề án - lần thứ 3 "Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án ở trường Phổ thông tại Việt Nam" "Project Teaching at K12 Schools in Vietnam"

02/10/2018 | 09:47

Thông báo số:1972/TB-ĐHTN ngày 28/9/2018.

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Văn hóa nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục"

06/09/2018 | 15:25

Thông báo số: 549/TB-HVQLGD ngày 28/8/2018.

Thông báo công văn về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

06/09/2018 | 15:10

Công văn số: 1879/UBND-NLN ngày 16/8/2018.

Thông báo công văn về việc đăng bài trên số Tạp chí kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

22/08/2018 | 07:47

Công văn số:1655/ĐHTN-TCKH&CN ngày 21/8/2018.

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế "Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 "

09/08/2018 | 15:19

Thông báo số:817/TB-ĐHTĐHN ngày 17/7/2018. Chi tiết thông báo xem thêm file đính kèm dưới bài.

Thông báo công văn về việc viết bài tham dự hội thảo "Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Việt nam"

12/06/2018 | 08:13

Công văn số:1145/ĐHTN-KHCN&MT ngày 8/6/2018.

Thông báo Thư mời tham dự hội thảo của trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh

11/06/2018 | 15:59

.

Danh mục các tạp chí khoa học được xếp hạng

06/06/2018 | 09:39

Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc đề xuất đề tài Khoa học và công nghệ cấp Đại học năm 2019

12/04/2018 | 16:03

Công văn số:633/ĐHTN-KHCN&MT ngày 9/4/2018.

Thông báo công văn về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và công nghệ Đề tài cấp Bộ năm 2019

03/04/2018 | 15:17

Thông báo số:520/ĐHTN-KHCNMT ngày 29/3/2018. Chi tiết hướng dẫn của Bộ và mẫu đăng ký xem file đính kèm.

Trang 2/7 <1234567>