Khoa học Công nghệ

Ngày 19-12-2018

Danh mục các tạp chí khoa học được xếp hạng

06/06/2018 | 09:39

Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc đề xuất đề tài Khoa học và công nghệ cấp Đại học năm 2019

12/04/2018 | 16:03

Công văn số:633/ĐHTN-KHCN&MT ngày 9/4/2018.

Thông báo công văn về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và công nghệ Đề tài cấp Bộ năm 2019

03/04/2018 | 15:17

Thông báo số:520/ĐHTN-KHCNMT ngày 29/3/2018. Chi tiết hướng dẫn của Bộ và mẫu đăng ký xem file đính kèm.

Thông báo về việc viết bài cho Tạp chí Khoa học công nghệ số 12 Đại học Quảng Nam

27/02/2018 | 08:02

Thông báo số:52/TB-ĐHQN ngày 22/1/2018.

Danh mục bài báo năm học 2016-2017

19/12/2017 | 16:00

Danh mục bài báo năm học 2016-2017

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đón tiếp giáo sư James Dean Brown – Trường Đại học Hawaii đến thăm và làm việc tại Khoa.

18/12/2017 | 21:47

Ngày 09/12/2017 Khoa Ngoại ngữ tổ chức tiếp đón giáo sư James Dean Brown – Trường Đại học Hawaii – Manoa – Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại Khoa.

Hội nghị tập huấn Xây dựng bài giảng điện tử theo nhiệm vụ đổi mới giáo trình tiếng Anh theo chuẩn quốc tế tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

16/10/2017 | 16:08

Trong tuần đầu tháng 10/2017, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN tổ chức chương trình Hội nghị tập huấn Xây dựng bài giảng điện tử theo nhiệm vụ đổi mới giáo trình tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế dành cho giảng viên.

Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh từ trình độ B1 lên trình độ B2 dành cho giảng viên dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh.

18/09/2017 | 15:13

Sáng nay, ngày 18/09/2017, tại phòng họp Khoa, Khoa ngoại ngữ - ĐHTN tổ chức Lễ khai giảng lớp bồ dưỡng năng lực tiếng Anh từ trình độ B1 lên trình độ B2 dành cho giảng viên dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Thông báo công văn về việc tuyển chọn tổ chức/cá nhân chủ trì đê tài Khoa học & công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018

14/09/2017 | 09:31

Công văn số: 1777/ĐHTN-KHCNMT ngày 13/9/2017. Chi tiết danh mục kèm theo công văn và mẫu biểu phụ lục xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở của các tập thể cá nhân thuộc Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2016 - 2017

09/08/2017 | 15:16

Quyết định số:1331/QĐ-ĐHTN ngày 10/7/2017

Trang 2/6 <123456>