Khoa học Công nghệ

Ngày 24-05-2019

Thông báo công văn về việc đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ Khoa học và công nghệ

10/01/2019 | 16:42

Công văn số:1377/SKHCN-QLKH ngày 24/12/2018.

Thông báo về việc đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, cấp bộ môn và đề tài khoa học công nghệ sinh viên năm 2019

09/01/2019 | 09:59

Thông báo số:08/TB-KNN ngày 09/1/2019. Chi tiết định hướng đề tài và các mẫu đăng ký xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo gửi bài cho tạp thí Khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên

02/01/2019 | 09:52

Thông báo ngày 12/11/2018.

Thông báo về việc nghiệm thu, đánh giá sản phẩm đề tài KH&CN cấp Đại học

27/12/2018 | 15:16

- Thời gian: 14h00', Thứ sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2018 - Địa điểm: Phòng họp Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

Thông báo về việc Nghiệm thu, đánh giá câp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học

27/12/2018 | 15:04

- Thời gian: 14h45', Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2018. - Địa điểm: Phòng họp Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số 2 Hội thảo Quốc gia về Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án - Lần thứ 3 "Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án ở trường Phổ thông tại Việt Nam" "Project Teaching at K12 Schools in Vietnam"

13/11/2018 | 15:30

Thông báo số:2288/TB-ĐHTN ngày 05/11/2018.

Danh mục các Hội nghị, Hội thảo do Khoa Ngoại ngữ tổ chức từ 2011 đến 2018

30/10/2018 | 08:55

.

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER 1 với chủ đề năm 2018 "Đào tạo giáo viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

02/10/2018 | 16:07

Thông báo số:3896/TB-ĐHSP ngày 24/9/2018.

Thông báo số 1 Hội thảo Quốc gia về giảng dạy ngoại ngữ theo đề án - lần thứ 3 "Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án ở trường Phổ thông tại Việt Nam" "Project Teaching at K12 Schools in Vietnam"

02/10/2018 | 09:47

Thông báo số:1972/TB-ĐHTN ngày 28/9/2018.

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Văn hóa nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục"

06/09/2018 | 15:25

Thông báo số: 549/TB-HVQLGD ngày 28/8/2018.

Trang 2/7 <1234567>