Khoa học Công nghệ

Ngày 19-01-2018

Danh mục bài báo năm học 2016-2017

19/12/2017 | 16:02

Danh mục bài báo năm học 2016-2017

Danh mục bài báo năm học 2016-2017

19/12/2017 | 16:01

Danh mục bài báo năm học 2016-2017

Danh mục bài báo năm học 2016-2017

19/12/2017 | 16:00

Danh mục bài báo năm học 2016-2017

Thông báo công văn về việc tuyển chọn tổ chức/cá nhân chủ trì đê tài Khoa học & công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018

14/09/2017 | 09:31

Công văn số: 1777/ĐHTN-KHCNMT ngày 13/9/2017. Chi tiết danh mục kèm theo công văn và mẫu biểu phụ lục xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở của các tập thể cá nhân thuộc Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2016 - 2017

09/08/2017 | 15:16

Quyết định số:1331/QĐ-ĐHTN ngày 10/7/2017

Thông báo về việc đăng bài trên số Tạp chí kỷ niệm ngày thành lập Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

08/08/2017 | 07:58

Công văn số:1487/ĐHTN-TCKH&CN ngày 4/8/2017

Thông báo về hội thảo quốc gia "Dạy - Học ngoại ngữ qua đề án"

01/08/2017 | 08:21

Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo về việc đề xuất đề tài Khoa học công nghệ cấp đại học năm 2018 của khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

11/07/2017 | 07:25

Thông báo số: 1243/TB-ĐHTN ngày 6/7/2017.

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Quốc gia thuộc Chương trình Tây Bắc

14/06/2017 | 07:49

Công văn số:1044/ĐHTN-KHCN&MT ngày 9/6/2017

Công văn về việc thông báo lùi thời hạn thực hiện công văn số 922/ĐHTN-KHCNMT của giám đốc Đại học Thái Nguyên

31/05/2017 | 09:47

Công văn số:957/ĐHTN-KHCNMT ngày 29/5/2017.

Trang 1/4 <1234>