Khoa học Công nghệ

Ngày 21-08-2019

Quyết định Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019

16/08/2019 | 10:03

Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/7/2019.

Thông báo thư mời viết bài hội thảo quốc tế "Quốc tế hóa giáo dục đại học phi Anh ngữ"

30/07/2019 | 08:33

Công văn số: 129/CV-IFI-BRAIN ngày 5/7/2019.

Thông báo công văn về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020

16/07/2019 | 08:15

Công văn số: 1202/ĐHTN-KHCNMT ngày 4/7/2019. Chi tiết công văn xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V

12/06/2019 | 08:33

Thông báo số: 441/TB-ĐHTN ngày 21/5/2019.

Thông báo công văn về việc tham dự buổi làm việc với Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup và công ty Vintech City

05/06/2019 | 10:18

Công văn số:969/ĐHTN-KHCNMT ngày 31/5/2019.

Thông báo công văn về việc đăng ký tham dự chuỗi hoạt động về khởi nghiệp và ĐMST năm 2019

04/05/2019 | 22:39

Công văn số: 669/ĐHTN-KHCNMT ngày 26/4/2019.

Thông báo công văn về việc công nhận các bài báo có mã số DOI

02/05/2019 | 15:30

Công văn số: 670/ĐHTN-KHCNMT ngày 26/4/2019.

Thông báo về việc nghiệm thu, đánh giá cấp Đại học đề tài Khoa học và công nghệ cấp Đại học

11/04/2019 | 16:18

Thông báo số:88/TB-KNN ngày 5/4/2019.

Thông báo về việc xuất bản tạp chí Khoa học công nghệ

26/03/2019 | 15:41

Thông báo số: 404/ĐHTN-TCKHCN ngày 18/3/2019.

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2019 "phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới"

25/03/2019 | 10:40

Thông báo số: 409/TB-ĐHHN ngày 4/3/2019

Trang 1/8 <12345678>