Khoa học Công nghệ

Ngày 05-04-2022

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia - Đại học Đồng Tháp

Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề "Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới Chương trình và sách giáo khoa: chính sách và thực tiễn".

Đính kèm:

Các bài liên quan