Khoa học Công nghệ

Ngày 28-03-2022

Thư mời viết bài hội thảo khoa học - Đại học Ngoại Thương

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức hội thảo khoa học thường niên về “Nghiên cứu dạy, học tiếng Trung và tiếng Trung thương mại lần thứ tư”, chủ đề năm 2022: “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học chuyên ngành tiếng Trung thương mại trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, dự kiến được tổ chức vào ngày 24/06/2022 tại Trường.

Các bài liên quan