Khoa học Công nghệ

Ngày 05-11-2020

Quyết định về việc phê duyệt thực hiện và kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, cấp bộ môn, sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2019 - 2020

Quyết định số : 1564/QĐ-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan