Khoa học Công nghệ

Ngày 13-09-2019

Thông báo công văn về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc đề án 844 thực hiện từ năm 2020

Công văn số: 1709/ĐHTN-KHCNMT ngày 12/9/2019. Phiếu đề xuất kèm theo công văn chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan