Khoa học Công nghệ

Ngày 16-07-2019

Thông báo công văn về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020

Công văn số: 1202/ĐHTN-KHCNMT ngày 4/7/2019. Chi tiết công văn xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan