Khoa học Công nghệ

Ngày 05-06-2019

Thông báo công văn về việc tham dự buổi làm việc với Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup và công ty Vintech City

Công văn số:969/ĐHTN-KHCNMT ngày 31/5/2019.

Các bài liên quan