Khoa học Công nghệ

Ngày 27-12-2018

Thông báo về việc nghiệm thu, đánh giá sản phẩm đề tài KH&CN cấp Đại học

- Thời gian: 14h00', Thứ sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2018 - Địa điểm: Phòng họp Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan