Khoa học Công nghệ

Ngày 27-12-2018

Thông báo về việc Nghiệm thu, đánh giá câp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học

- Thời gian: 14h45', Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2018. - Địa điểm: Phòng họp Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan