Khoa học Công nghệ

Ngày 17-06-2019

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V

12/06/2019 | 08:33

Thông báo số: 441/TB-ĐHTN ngày 21/5/2019.

Thông báo công văn về việc tham dự buổi làm việc với Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup và công ty Vintech City

05/06/2019 | 10:18

Công văn số:969/ĐHTN-KHCNMT ngày 31/5/2019.

Thông báo công văn về việc đăng ký tham dự chuỗi hoạt động về khởi nghiệp và ĐMST năm 2019

04/05/2019 | 22:39

Công văn số: 669/ĐHTN-KHCNMT ngày 26/4/2019.

Thông báo công văn về việc công nhận các bài báo có mã số DOI

02/05/2019 | 15:30

Công văn số: 670/ĐHTN-KHCNMT ngày 26/4/2019.

Thông báo về việc nghiệm thu, đánh giá cấp Đại học đề tài Khoa học và công nghệ cấp Đại học

11/04/2019 | 16:18

Thông báo số:88/TB-KNN ngày 5/4/2019.

Thông báo về việc xuất bản tạp chí Khoa học công nghệ

26/03/2019 | 15:41

Thông báo số: 404/ĐHTN-TCKHCN ngày 18/3/2019.

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2019 "phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới"

25/03/2019 | 10:40

Thông báo số: 409/TB-ĐHHN ngày 4/3/2019

Thông báo về việc: Mời tham dự hội thảo khoa học quốc tế The 7th OpenTESOL International Conference

25/03/2019 | 10:28

Thông báo số: 395/TB-ĐHM ngày 14/3/2019.

Thông báo công văn về việc đăng ký, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020

21/03/2019 | 16:11

Công văn số:120/SKHCN-QLKH ngày 5/3/2019.

Thông báo về việc mời tham gia viết bài tại hội thảo khoa học quốc tế The 7th OpenTESOL International Conference

18/02/2019 | 16:21

Thông báo số:129/TB-ĐHM ngày 25/1/2019.

Trang 1/8 <12345678>