Giới thiệu

Ngày 22-08-2019

Giới thiệu thư viện và giảng đường, phòng học đa phương tiện

28/06/2013 | 10:13

Nội dung

Giới thiệu hệ thống phòng học đa phương tiện

28/06/2013 | 10:12

Hệ thống phòng máy Khoa Ngoại ngữ đa dạng, hiện đại

Giới thiệu khu giảng đường

28/06/2013 | 10:11

Nội dung

Giới thiệu khu Ký túc xá

28/06/2013 | 10:09

Ký túc xá Khoa Ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên gồm 2 dãy nhà 5 tầng K11, K12 nằm trong khuôn viên Khu nội trú Đại học Thái Nguyên, với công trình khép kín, điện nước đầy đủ, an ninh trật tự đảm bảo, môi trường sống xanh, sạch, đẹp phục vụ sinh viên và lưu học sinh học tập tại Khoa.

Giới thiệu về Đoàn Thanh niên

28/06/2013 | 10:05

Nội dung đang cập nhật

Giới thiệu về công đoàn Khoa

28/06/2013 | 10:01

Thông tin đang cập nhật

Sơ đồ tổ chức

28/06/2013 | 09:58

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Giới thiệu về đội ngũ cán bộ

28/06/2013 | 09:52

Thông tin đang cập nhật

Sứ mệnh và tầm nhìn

27/06/2013 | 15:17

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, nền móng của Trường Đại học Ngoại ngữ sau này, được thành lập theo Quyết định số 976/QĐ-TCCB ngày 31/12/2007 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, là cơ sở giáo dục đại học có sứ mệnh và tầm nhìn như sau:

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân viên

30/05/2011 | 14:59

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân viên

Trang 6/7 <1234567>