Giới thiệu

Ngày 24-01-2020

Một số Quy chế đào tạo được áp dụng tại Khoa Ngoại ngữ

17/07/2013 | 17:05

DANH MỤC CÁC QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG

Giới thiệu Phòng Đào tạo

17/07/2013 | 14:53

Giới thiệu Phòng Đào tạo

Các biểu mẫu ba công khai năm học 2012-2013

17/07/2013 | 10:40

Thực hiện theo CV số 89 /KNN ngày29 tháng 3 năm 2013

Giới thiệu Phòng Công tác học sinh, sinh viên

17/07/2013 | 08:33

Thông tin giới thiệu phòng Công tác học sinh - Sinh viên

Thông tin du học

16/07/2013 | 15:52

Sinh viên khoa Ngoại ngữ có các cơ hội được đi du học tại nước ngoài theo chỉ tiêu do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tập đoàn và tổ chức trong và ngoài nước phân bổ và tài trợ.

Thông tin học bổng, trợ cấp xã hội

16/07/2013 | 15:02

Học sinh, sinh viên theo học tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên sẽ được hưởng các chế độ chính sách liên quan đến sinh viên trong quá trình đào tạo, cụ thể như sau:

Giới thiệu các chương trình đào tạo ngắn hạn

15/07/2013 | 16:53

Bên cạnh các chương trình đào tạo chính quy và dài hạn, Khoa Ngoại ngữ có triển khai một số chương trình bồi dưỡng ngắn hạn và liên kết đào tạo quốc tế cụ thể như sau:

Giới thiệu về đào tạo bậc cao đẳng

15/07/2013 | 07:42

Khoa Ngoại ngữ có 2 chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng cụ thể như sau:

Giới thiệu về đào tạo bậc đại học

12/07/2013 | 09:32

Hiện tại, Khoa Ngoại ngữ có 6 ngành đào tạo hệ đại học chính quy, 4 chuyên ngành đào tạo văn bằng 2, và 4 chuyên ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, cụ thể như sau:

Thư ngỏ của Trưởng khoa

28/06/2013 | 10:53

Lời đầu tiên, thay mặt Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, tôi xin gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công tới các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đang hợp tác gắn bó với Khoa, các bạn đồng nghiệp, các học viên, các em sinh viên của Khoa đang sinh sống và học tập trong và ngoài nước.

Trang 5/7 <1234567>