Giới thiệu

Ngày 25-10-2020

Một số đối tác chính của Trường Ngoại ngữ

18/07/2013 | 07:49

Trong xu thế phát triển hiện nay của các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, việc tham gia vào quá trình liên kết đào tạo khu vực và thế giới được coi là trọng tâm. Nhận thức rõ được vấn đề này, với thế mạnh là một cơ sở đào tạo ngôn ngữ nước ngoài, Trường Ngoại ngữ - ĐHTN đã mạnh dạn trong việc tìm các đối tác nước ngoài để triển khai các chương trình liên kết đào tạo, trong đó phải kể đến một số đối tác sau đây:

Một số Quy chế đào tạo được áp dụng tại Trường Ngoại ngữ

17/07/2013 | 17:05

DANH MỤC CÁC QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG

Giới thiệu Phòng Đào tạo

17/07/2013 | 14:53

Giới thiệu Phòng Đào tạo

Các biểu mẫu ba công khai năm học 2012-2013

17/07/2013 | 10:40

Thực hiện theo CV số 89 /KNN ngày29 tháng 3 năm 2013

Giới thiệu Phòng Công tác học sinh, sinh viên

17/07/2013 | 08:33

Thông tin giới thiệu phòng Công tác học sinh - Sinh viên

Thông tin du học

16/07/2013 | 15:52

Sinh viên khoa Ngoại ngữ có các cơ hội được đi du học tại nước ngoài theo chỉ tiêu do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tập đoàn và tổ chức trong và ngoài nước phân bổ và tài trợ.

Thông tin học bổng, trợ cấp xã hội

16/07/2013 | 15:02

Học sinh, sinh viên theo học tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên sẽ được hưởng các chế độ chính sách liên quan đến sinh viên trong quá trình đào tạo, cụ thể như sau:

Giới thiệu các chương trình đào tạo ngắn hạn

15/07/2013 | 16:53

Bên cạnh các chương trình đào tạo chính quy và dài hạn, Trường Ngoại ngữ có triển khai một số chương trình bồi dưỡng ngắn hạn và liên kết đào tạo quốc tế cụ thể như sau:

Giới thiệu về đào tạo bậc cao đẳng

15/07/2013 | 07:42

Trường Ngoại ngữ có 2 chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng cụ thể như sau:

Giới thiệu về đào tạo bậc đại học

12/07/2013 | 09:32

Hiện tại, Trường Ngoại ngữ có 6 ngành đào tạo hệ đại học chính quy, 4 chuyên ngành đào tạo văn bằng 2, và 4 chuyên ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, cụ thể như sau:

Trang 5/7 <1234567>