Giới thiệu

Ngày 25-10-2020

Bộ môn Khoa học cơ bản - Khoa Ngoại ngữ

08/08/2013 | 14:21

Bộ môn Khoa học cơ bản – Khoa Ngoại ngữ thực hiện công tác giảng dạy 05 nhóm môn học, bao gồm: lý luận chính trị, tâm lý học, ngôn ngữ, giáo dục thể chất, và tin học.

Giới thiệu Tổ Hành chính - Tổng hợp

06/08/2013 | 10:42

Tổ Hành chính - Tổng hợp, Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 663/QĐ-ĐHTN ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện các công tác về hành chính, tổng hợp, thi đua, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, quản trị thiết bị, và các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Bộ môn tiếng Nga - Khoa Ngoại ngữ

25/07/2013 | 16:07

Tổ bộ môn tiếng Nga là một trong 4 tổ chuyên môn có đào tạo sinh viên chuyên ngành sư phạm thuộc Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên; tiền thân là Tổ bộ môn tiếng Nga thuộc Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên.

Bộ môn tiếng Pháp - Khoa Ngoại ngữ

24/07/2013 | 10:59

Tiếng Pháp là chuyên ngành quan trọng của Khoa Ngoại ngữ với đội ngũ 06 giảng viên cơ hữu và 02 giảng viên kiêm nhiệm, 150 sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp và 500 sinh viên học tiếng Pháp- ngoại ngữ 2. Được thành lập từ năm 2007, trong chiến lược phát triển của Khoa, Bộ môn tiếng Pháp sẽ trở thành Khoa tiếng Pháp - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên vào năm 2015.

Tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh

23/07/2013 | 08:48

Danh mục các tài liệu gồm có:

Bộ môn tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ

22/07/2013 | 14:46

Năm thành lập: 2007

Giới thiệu về Công đoàn Trường Ngoại ngữ

19/07/2013 | 22:53

Công đoàn cơ sở Trường Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-CĐ ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Thái Nguyên, theo Quy chế mới về Đại học vùng ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ 1/2015 đến nay, Công đoàn Trường là công đoàn bộ phận trực thuộc công đoàn cơ sở Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên.

Tài liệu, phần mềm hỗ trợ cán bộ, giảng viên

18/07/2013 | 15:45

Tài liệu, phần mềm hỗ trợ cán bộ, giảng viên

Thông tin tuyển sinh ĐH. CĐ năm 2013

18/07/2013 | 14:57

Thông tin tuyển sinh ĐH. CĐ năm 2013

VĂN BẢN, BIỂU MẪU DÀNH CHO CBGV

18/07/2013 | 10:53

Một số nội quy, quy chế cán bộ giảng viên cần biết

Trang 4/7 <1234567>