Ba công khai

Ngày 22-08-2019

Văn bản, biểu mẫu Cơ sở vật chất

14/06/2016 | 10:53

Các văn bản, quy định, hướng dẫn

Giới thiệu về Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

27/04/2016 | 15:37

Giới thiệu về Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

25/04/2016 | 16:18

Sơ đồ tổ chức Khoa Ngoại ngữ

Giới thiệu bộ môn tiếng Anh

25/04/2016 | 08:27

Giới thiệu bộ môn tiếng Anh

Giới thiệu đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Ngoại ngữ

20/04/2016 | 16:58

Giới thiệu đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Ngoại ngữ

Giới thiệu Phòng Hành chính tổng hợp

20/04/2016 | 16:50

Giới thiệu phòng Hành chính tổng hợp

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016

20/04/2016 | 09:23

Công khai cam kết chất lượng giáo dục

Giới thiệu Phòng Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Viết tắt “TT-KT&ĐBCLGD”)

20/04/2016 | 08:39

Điện thoại: 02806 251 435.Email: khaothi.sfl@tnu.edu.vn

Giới thiệu Bộ môn Tiếng Pháp

19/04/2016 | 08:20

Giới thiệu Bộ môn Tiếng Pháp

Giới thiệu bộ môn tiếng Nga

15/04/2016 | 09:25

Giới thiệu bộ môn tiếng Nga

Trang 2/7 <1234567>