Công khai

Ngày 14-11-2021

Tài liệu giáo trình

Biểu 18 D Ba công khai năm học 2021 - 2022

1. Biểu 18 D Ba công khai Khoa Tiếng Trung Quốc. Chi tiết xem tại đây.

2. Biêu 18 D Ba công khai Khoa Khoa học cơ bản. Chi tiết xem tại đây.

3. Biểu 18 D Ba công khai Khoa Tiếng Anh. Chi tiết xem tại đây.

4. Biểu 18 D Ba công khai Bộ môn Nga - Pháp. Chi tiết xem tại đây.

5. Biểu 18 D Ba công khai Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông. Chi tiết xem tại đây.

Các bài liên quan