Giới thiệu

Ngày 03-10-2022

Đào tạo bậc đại học

09/07/2022 | 07:24

Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2021 - 2022.

Khoa Khoa học cơ bản

14/11/2021 | 17:07

- Điện thoại: 0208 6569 005; Email: khoaKHCB.sfl@tnu.edu.vn

Tài liệu giáo trình

14/11/2021 | 11:46

Biểu 18 D Ba công khai năm học 2021 - 2022

Phòng Đào tạo và Quản lý người học

14/11/2021 | 07:30

- Điện thoại: 02083 648 492; Email: daotao.sfl@tnu.edu.vn

Thông tin công khai năm học 2021 - 2022

12/11/2021 | 10:54

Thông tin công khai năm học 2021 - 2022

Phòng Tổng hợp

10/11/2021 | 16:39

Điện thoại: 02803 648489; Email: phongtonghop.sfl@tnu.edu.vn

Khoa tiếng Trung Quốc

07/11/2021 | 16:01

- Email: khoatiengtrung.sfl@tnu.edu.vn; Điện thoại: 0983 393 028.

Quyết định công bố về chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo tại Trường Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên

04/11/2021 | 11:02

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đại học, đào tạo sau đại học

Bộ môn Tiếng Nga -Tiếng Pháp

29/10/2021 | 16:15

Email: nga-phap.sfl@tnu.edu.vn

Khoa Tiếng Anh

23/10/2021 | 09:39

- Email: khoatienganh.sfl@tnu.edu.vn; Điện thoại: 0208 6569 006.

Trang 1/7 <1234567>