Giới thiệu

Ngày 17-05-2022

Khoa Khoa học cơ bản

14/11/2021 | 17:07

- Điện thoại: 0208 6569 005; Email: khoaKHCB.sfl@tnu.edu.vn

Tài liệu giáo trình

14/11/2021 | 11:46

Biểu 18 D Ba công khai năm học 2021 - 2022

Thông tin công khai năm học 2021 - 2022

12/11/2021 | 10:54

Thông tin công khai năm học 2021 - 2022

Phòng Tổng hợp

10/11/2021 | 16:39

Điện thoại: 02803 648489; Email: phongtonghop.sfl@tnu.edu.vn

Khoa tiếng Trung Quốc

07/11/2021 | 16:01

- Email: khoatiengtrung.sfl@tnu.edu.vn; Điện thoại: 0983 393 028.

Quyết định công bố về chuẩn đầu ra cho 15 CTĐT trình độ đại học và 02 CTĐT trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

04/11/2021 | 11:02

Chi tiết xem 2 file đính kèm dưới bài viết này.

Bộ môn Tiếng Nga -Tiếng Pháp

29/10/2021 | 16:15

Email: nga-phap.sfl@tnu.edu.vn

Khoa Tiếng Anh

23/10/2021 | 09:39

- Email: khoatienganh.sfl@tnu.edu.vn; Điện thoại: 0208 6569 006.

Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

21/10/2021 | 14:11

- Email: ttkt-dbclgd.sfl@tnu.edu.vn. Điện thoại: 0208 6251 435.

Ban Giám hiệu Trường Ngoại ngữ

12/10/2021 | 10:48

Giới thiệu Ban Giám hiệu Trường Ngoại ngữ

Trang 1/7 <1234567>