Hợp tác Quốc tế

Ngày 24-05-2019

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng giao tiếp tiếng Nhật cơ sở tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/05/2016 | 08:49

Thông báo số 688/TB-ĐHTN ngày 4/5/2016

Thông báo về việc đăng ký thực tập ngôn ngữ tại Trung Quốc

05/04/2016 | 11:04

Thông báo số 46/TB-KNN ngày 5/4/2016.Phiếu đăng ký thực tập ngôn ngữ và trích lục hồ sơ xem và download tại file đính kèm.

Ngài Roger Gillespie – Nguyên Giám Đốc sản xuất tổng công ty phát thanh truyền hình Canada đến thăm và làm việc tại Khoa Ngoại Ngữ - Đại Học Thái Nguyên

30/03/2016 | 15:55

Trong khoảng thời gian từ ngày 28/03/2016 đến ngày 31/03/2016, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đã đón tiếp và làm việc với Ngài Roger Gillespie- nguyên Giám đốc sản xuất Tổng công ty phát thanh truyền hình Canada với rất nhiều các hoạt động giao lưu bổ ích đối với giảng viên, sinh viên của Khoa.

Bà Jeannie Brownfield – Nguyên Hiệu trưởng trường Tư thục Grade Expectations-Canada và phu quân, ông Earl Brownfield, đến thăm và làm việc tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

23/03/2016 | 15:53

Vừa qua, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đã đón tiếp và làm việc với Bà Jeannie Brownfield – Nguyên Hiệu trưởng trường Tư thục Grade Expectations-Canada và phu quân, ông Earl Brownfield trong thời gian từ ngày 07/03/2016 đến ngày 13/03/2016 với rất nhiều các hoạt động giao lưu bổ ích giữa khách mời và giảng viên, sinh viên của Khoa.

Phó chủ tịch Văn phòng chi nhánh Washington, DC của tổ chức Asia Foundation đến thăm và làm việc tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

25/01/2016 | 09:29

Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2016, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đã có buổi đón tiếp và làm việc với ông John J, Brandon, phó chủ tịch văn phòng chi nhánh Washington, DC của tổ chức Asia Foundation.

Thông báo về việc đăng ký tham gia trại hè Nhịp cầu Hán Ngữ tại Quế Lâm - Trung Quốc

24/06/2015 | 08:32

thông báo số 105/TB-KNN ngày 23/6/2015

Thông báo v/v đăng ký thực tập ngôn ngữ tại Trung Quốc

07/05/2015 | 17:13

Thông báo số 768/TB-ĐHTN ngày 06/05/2015

Lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN đón tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo Học viện Công nghiệp Vũ trụ Quế Lâm - Trung Quốc

25/04/2015 | 10:13

Ngày 23/04/2015, Khoa Ngoại ngữ đã có buổi đón tiếp đoàn và làm việc với đoàn lãnh đạo Học viện Công nghiệp Vũ trụ Quế Lâm - Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Khoa.

Đoàn lãnh đạo Đại học KHKT ĐT Quế Lâm – Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

20/04/2015 | 10:37

Ngày 17/04/2015, Khoa Ngoại ngữ đã có buổi đón tiếp đoàn và làm việc với đoàn lãnh đạo Đại học Khoa học kỹ thuật điện tử Quế Lâm (Trung Quốc) sang thăm và làm việc tại Khoa.

Đoàn đại diện trường Đại học Quý Châu – Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

13/03/2015 | 17:33

Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2015, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN đã có buổi đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện Trường Đại học Quý Châu - Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Khoa.

Trang 6/8 <12345678>