Hợp tác Quốc tế

Ngày 24-05-2019

Thông báo công văn về việc giới thiệu chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2018 - 2019

14/09/2017 | 09:12

Công văn số: 1764/ĐHTN-HTQT ngày 12/9/2017. Chi tiết chương trình học bổng xem thêm file đính kèm.

Đón tiếp giáo sư Robert Waring – Trường Đại học Notre Dame Seishin Nhật Bản đến thăm và làm việc tại Khoa Ngoại ngữ

13/09/2017 | 09:40

Từ ngày 08 - 09 tháng 09 năm 2017, bộ môn tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức đón tiếp Giáo sư Robert Waring – Trường Đại học Notre Dame Seishin - Nhật Bản đến thăm và làm việc tại Khoa.

Thông báo công văn về việc chương trình học bổng đại học, thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Quốc lập Chiao Tung, Đài Loan

12/09/2017 | 07:40

Công văn số: 1476/ĐHTN-HTQT ngày 7/9/2017. Chi tiết về công văn và chương trình học bổng xem thêm file đính kèm.

Thông báo công văn về việc tham gia Triển lãm du học Hoa kỳ bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ

08/09/2017 | 09:53

Công văn số:1725/ĐHTN-HTQT ngày 6/9/2017.

Thông báo về học bổng trao đổi sinh viên 01 học kỳ năm học 2017 - 2018 tại Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo - Đài Loan

21/07/2017 | 07:58

Thông báo số:163/TB-KNN ngày 19/7/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo về học bổng trao đổi sinh viên học kỳ mùa thu năm 2017 tại Đại học Ngoại ngữ Busan Hàn Quốc

04/07/2017 | 09:17

Thông báo số 148/TB-KNN ngày 4/7/2017. Chi tiết xem thêm file Application Form.

Khoa Ngoại ngữ đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Đại học Văn Tảo – Đài Loan

05/06/2017 | 15:40

Ngày 31/05/2017, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đã có buổi đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo - Đài Loan.

Thông báo về việc hoàn thành báo cáo sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

24/05/2017 | 10:24

Thông báo số:111/TB-KNN ngày 23/5/2017. Mẫu báo cáo sáng kiến chi tiết xem file đính kèm.

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 2009 - 2016

23/05/2017 | 16:38

Chi tiết xem file đính kèm

Danh mục bài báo của Khoa Ngoại ngữ

23/05/2017 | 16:36

Chi tiết xem file đính kèm

Trang 3/8 <12345678>