Hợp tác Quốc tế

Ngày 10-02-2022

Thông báo về việc triển khai tuyển sinh chương trình học bổng của Ba Lan và U-crai-na

Thông báo số: 434/UBND-KGVX, ngày 08/02/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo số:74/TB-BGDĐT, ngày 25/01/2022 về việc tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022. Chi tiết xem tại đây.

Thông báo số:90/TB-BGDĐT, ngày 26/01/2022 về việc tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2022. Chi tiết xem tại đây.

Các bài liên quan