Hợp tác Quốc tế

Ngày 17-05-2022

Thông báo chương trình Học bổng tiếng Hoa của Bộ Giáo dục Đài Loan năm 2022.

22/04/2022 | 11:17

Chi tiết xem file đính kèm bài viết này. Kèm theo "Hướng dẫn xin Học bổng tiếng Hoa Bộ Giáo dục năm 2022 Khu vực Huế trở ra Bắc Việt Nam"

Đón tiếp đoàn Phòng giáo dục – Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội

18/04/2022 | 17:02

Ngày 13/4/2022, Trường Ngoại ngữ- ĐHTN đã đón tiếp đoàn Phòng giáo dục – Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội do Ông Chu To Ming - Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại Trường.

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2022

10/02/2022 | 16:23

Thông báo số: 172/ĐHTN-TCCB, ngày 09/02/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022

10/02/2022 | 16:21

Thông báo số: 171/ĐHTN-TCCB, ngày 09/02/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc triển khai tuyển sinh chương trình học bổng của Ba Lan và U-crai-na

10/02/2022 | 16:05

Thông báo số: 434/UBND-KGVX, ngày 08/02/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh du học tại Liên Bang Nga và Nhật Bản

19/01/2022 | 16:53

Thông báo tuyển sinh du học tại Liên Bang Nga và Nhật Bản. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản niên khóa 2022-2024

18/01/2022 | 17:14

Thông báo về việc tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản niên khóa 2022-2024.

Thông báo tuyển sinh đi du học tại Nhật Bản

18/01/2022 | 10:37

Thông báo tuyển sinh đi du học tại Nhật Bản.

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2022

29/12/2021 | 08:16

Thông báo số: 1295/TB-BGDĐT, ngày 10/12/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Về học bổng của Chính phủ Anh

07/09/2021 | 15:30

Thông báo số: 4159/UBND-KGVX ngày 30/8/2021

Trang 1/10 <12345678910>