Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 18-09-2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

24/08/2016 | 15:33

Quyết định số 3482/QĐ-ĐHTN ngày 8/8/2016

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 và đại học liên thông hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

02/08/2016 | 16:17

Quyết định số 3343/QĐ-ĐHTN ngày 19/7/2016. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/08/2016 | 15:56

Quyết định số 3342/QĐ-ĐHTN ngày 19/7/2016. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/07/2016 | 08:25

Quyết định số 1170/QĐ-ĐHTN ngày 10/6/2016.Danh sách kèm theo quyết định cho tiết xem file dính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/07/2016 | 08:13

Quyết định số 1148/QĐ-ĐHTN ngày 9/6/2016.Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

28/06/2016 | 15:43

Quyết định số 1147 ngày 09/6/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo phát bằng theo Quyết định 991 ngày 17/5/2016

03/06/2016 | 15:30

Thông báo trả bằng cho sinh viên theo quyết định 991 ngày 17/5/2016. phát bằng vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại phòng Công tác học sinh - Sinh viên gặp cô Thái

Quyết định về việc công nhận bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

03/06/2016 | 07:47

Quyết định số 991/QĐ-ĐHTN ngày 17/5/2016. Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

09/05/2016 | 10:39

Quyết định số 3169a/QĐ-ĐHTN ngày 28/12/2015

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp Đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - Đai học Thái Nguyên

09/05/2016 | 10:31

Quyết định số 806/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2016.Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm

Trang 7/11 <12345678910>