Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 18-09-2021

Thông báo trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

26/08/2021 | 16:48

Thông báo số: 253/TB-TNN ngày 26/8/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết đinh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/08/2021 | 16:59

Quyết định số: 1274/QĐ-ĐHTN ngày 22/7/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/07/2021 | 09:50

Quyết định số: 1190/QĐ-ĐHTN ngày 9/7/2021. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng đại học, cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/07/2021 | 14:33

Quyết định số: 1012/QĐ-ĐHTN ngày 16/6/2021. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/05/2021 | 08:14

Quyết định số: 791/QĐ-ĐHTN ngày 7/5/2021. Chi tiết xem thêm tại file đính kèm.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

07/05/2021 | 15:37

Thông báo số: 690/QĐ-ĐHTN ngày 20/4/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đợt 1 năm 2021

29/01/2021 | 16:21

Quyết định số: 134/QĐ-ĐHTN ngày 21/1/2021. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

14/12/2020 | 14:40

Thông báo số: 09/TB-CTHSSV ngày 11/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

30/11/2020 | 14:47

Quyết định số: 2403/QĐ-ĐHTN ngày 24/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 5 năm 2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/11/2020 | 16:44

Quyết định số: 2319/QĐ-ĐHTN ngày 10/11/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/16 <12345678910...1516>