Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 17-05-2022

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

23/03/2022 | 13:00

Quyết định số:51/QĐ-ĐHTN, ngày 12/01/2022. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng cho 260 (Hai trăm sáu mươi) sinh viên hệ chính quy Trường Ngoại ngữ - ĐHTN. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo trả bằng tốt nghiệp VB2 và ĐHLT (SV tốt nghiệp theo QĐ số 2029 và 2489)

23/02/2022 | 09:06

Thông báo số 42/TB-TNN ngày 18/02/2022 của Trường Ngoại ngữ. Chi tiết xem tại file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học văn bằng 2, đại học liên thông cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

10/02/2022 | 11:03

Quyết định số: 121/QĐ-ĐHTN, ngày 27/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tạm dừng trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên

04/11/2021 | 20:55

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

22/10/2021 | 09:32

Thông báo số: 326/TB-TNN, ngày 21/10/2021. Đối với sinh viên từ các địa phương khác, đảm bảo các yêu cầu theo Công văn số 5066/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

21/10/2021 | 16:53

Quyết định số: 1659/QĐ-ĐHTN, ngày 21/9/2021

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

21/10/2021 | 16:45

Quyết định số: 1509/QĐ-ĐHTN, ngày 26/8/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết.

Thông báo trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

26/08/2021 | 16:48

Thông báo số: 253/TB-TNN ngày 26/8/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết đinh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/08/2021 | 16:59

Quyết định số: 1274/QĐ-ĐHTN ngày 22/7/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/07/2021 | 09:50

Quyết định số: 1190/QĐ-ĐHTN ngày 9/7/2021. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/17 <12345678910...1617>