Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 11-04-2021

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đợt 1 năm 2021

29/01/2021 | 16:21

Quyết định số: 134/QĐ-ĐHTN ngày 21/1/2021. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

14/12/2020 | 14:40

Thông báo số: 09/TB-CTHSSV ngày 11/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

30/11/2020 | 14:47

Quyết định số: 2403/QĐ-ĐHTN ngày 24/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 5 năm 2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/11/2020 | 16:44

Quyết định số: 2319/QĐ-ĐHTN ngày 10/11/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đợt 4 năm 2020

16/11/2020 | 15:07

Quyết định số: 2354/QĐ-ĐHTN ngày 16/11/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học liên thông vừa làm vừa học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đợt 2 năm 2020

04/11/2020 | 14:43

Quyết định số: 1049/QĐ-ĐHTN ngày 8/6/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/10/2020 | 14:34

Quyết định số: 1836/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đợt 3 năm 2020

28/10/2020 | 14:58

Quyết định số:1774/QĐ-ĐHTN ngày 8/9/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

13/10/2020 | 15:55

Quyết định 1991/QĐ-ĐHTN ngày 1/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học hệ chính quy đợt 4 năm 2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/09/2020 | 15:05

Quyết định số: 1773/QĐ-ĐHTN ngày 8/9/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/16 <12345678910...1516>