Học sinh Sinh viên

Ngày 16-12-2018

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 16/9/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

07/11/2018 | 15:23

Thông báo số:26/TB-CTHSSV ngày 7/11/2018.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 21/10/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/11/2018 | 07:10

Thông báo số:25/CTHSSV ngày 1/11/2018.

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2018”

17/10/2018 | 10:00

Khoa Ngoại ngữ thông báo tới tất cả các sinh viên của nhà trường về thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 18/8/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/10/2018 | 10:51

Thông báo số:23/TB-CTHSSV Ngày 3/10/2018.

Thông báo về việc trả chứng nhận thi APTIS đợt thi 23/9/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/10/2018 | 10:48

Thông báo số:22/TB-CTHSSV Ngày 3/10/2018

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên Đại học K41, Cao đẳng K8 của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

18/09/2018 | 15:21

Kế hoạch số:1827/KH-ĐHTN Ngày 10/9/2018.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK đợt thi ngày 14/7/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

30/08/2018 | 17:01

Thông báo số:17/TB-CTHSSV ngày 30/8/2018

Thông báo kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật An toàn giao thông tại Khoa Ngoại ngữ năm học 2018 - 2019

23/08/2018 | 16:35

Kế hoạch số:1694/KH-ĐHTN ngày 23/8/2018.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung HSK đợt thi 10/06/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/08/2018 | 14:34

Thông báo số:14/CTHSSV ngày 6/8/2018.

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/07/2018 | 08:54

Quyết định số:1476/QĐ-ĐHTN năm 2018

Trang 1/10 <12345678910>