Học sinh Sinh viên

Ngày 21-10-2019

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 17/8/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

10/10/2019 | 15:12

Thông báo số: 17/TB-CTHSSV ngày 9/10/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 13/07/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/09/2019 | 15:40

Thông báo số: 15/TB-CTHSSV ngày 4/9/2019.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/08/2019 | 10:09

Thông báo số: 14/TB-CTHSSV ngày 29/8/2019.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 11/8/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

22/08/2019 | 08:05

Thông báo số: 13/TB-CTHSSV ngày 21/8/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 11/5/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

01/07/2019 | 06:51

Thông báo số: 09/TB-CTHSSV ngày 27/6/2019.

Thông báo kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019

25/04/2019 | 23:18

Kế hoạch số:608/KH-ĐHTN ngày 19/4/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 12/01/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

07/03/2019 | 16:51

Thông báo số:04/TB-CTHSSV ngày 6/3/2019.

Thông báo WEBSITE SFL về việc cập nhật thông tin hồ sơ sinh viên, học viên Khoa Ngoại ngữ

21/02/2019 | 08:38

Thông báo cập nhật thông tin hồ sơ sinh viên, học viên.

Thông báo công văn về việc cập nhật thông tin hồ sơ sinh viên, học viên

21/02/2019 | 08:36

Công văn số:54/KNN-CTHSSV ngày 20/2/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 02/12/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

24/01/2019 | 10:34

Thông báo số:03/TB-CTHSSV ngày 24/1/2019.

Trang 1/12 <12345678910>