Học sinh Sinh viên

Ngày 21-05-2018

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 13/5/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/05/2018 | 08:04

Thông báo số:10/TB-CTHSSV ngày 18/5/2018

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc HSK đợt thi 24/3/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/05/2018 | 15:25

Thông báo số:09/TB-CTHSSV ngày 14/5/2018.

Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh

11/05/2018 | 14:52

Quyết định số:813/QĐ-ĐHTN ngày 9/5/2018.

Thông báo về việc phát chứng nhận APTIS đợt thi 17/3/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/04/2018 | 09:48

Thông báo số:05/TB-CTHSSV ngày 12/4/2018.

Thông báo Công văn về việc giới thiệu chương trình học bổng toàn phần bậc đại học panasonic năm 2018

10/04/2018 | 16:30

Công văn số: 608/ĐHTN-CTHSSV ngày 6/4/2018

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung quốc tế HSK đợt thi 20/01/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/03/2018 | 15:33

Thông báo số:04/TB-CTHSSV ngày 21/3/2018.

Thông báo cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018

17/03/2018 | 16:35

Thông báo số: 383/ĐHTN-CTHSSV. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem file đính kèm.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 3/12/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/02/2018 | 14:25

Thông báo số:02/TB-CTHSSV ngày 5/2/2018.

Thông báo về việc phát chứng nhận APTIS đợt thi 14/1/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

26/01/2018 | 08:02

Thông báo số:01/TB-CTHSSV ngày 25/1/2018.Chi tiết các mẫu giấy ủy quyền và xác nhận chi tiết xem file đính kèm.

Hội nghị Công tác học sinh, sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2016 - 2017

25/01/2018 | 15:29

Sáng ngày 25/01/2018 tại phòng họp Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, Khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội nghị công tác học sinh sinh viên năm 2016 - 2017.

Trang 1/8 <12345678>