Học sinh Sinh viên

Ngày 24-09-2017

Thông báo trả bằng APTIS đợt thi ngày 20/8/2017

06/09/2017 | 14:46

.

Kế hoạch tổ chức "tuần sinh hoạt công dân - HSSV" cho sinh viên đại học khóa 40 và cao đẳng sư phạm khóa 7 nhập học theo kết quả học tập và rèn luyện ở Trung học phổ thông đợt 3 năm 2017

30/08/2017 | 10:04

Kế hoạch số:1631/KH-ĐHTN ngày 23/8/2017

Thông báo trả chứng chỉ HSK 4, HSK 5, HSK 6 đợt thi ngày 11.6.2017

30/08/2017 | 07:49

.

Thông báo về việc tham gia các hoạt động đầu khóa cho sinh viên nhập học năm 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/08/2017 | 14:48

Thông báo số:1573/TB-ĐHTN ngày 16/8/2017.

Thông báo về việc phát chứng chỉ HSK 2 và HSK 3 đợt thi 11/6/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/08/2017 | 17:06

Thông báo ngày 16/8/2017.

Thông báo phát chứng chỉ APTIS đợt thi 18/6/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/06/2017 | 08:27

Thông báo ngày 29/6/2017. Đơn đăng ký nhận chứng chỉ chuyển phát nhanh chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo trả chứng chỉ VSTEP ngày 21/5/2017

22/06/2017 | 09:20

Thông báo trả chứng chỉ VSTEP. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo trả chứng chỉ Aptis thi 21/5/2017

19/06/2017 | 16:06

Thông báo trả chứng chỉ Aptis thi 21/5/2017

Thông báo phát chứng chỉ HSK đợt thi 22/4/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/06/2017 | 16:53

Thông báo phát chứng chỉ HSK đợt thi 22/4/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo về việc phát chứng chỉ Aptis

20/01/2017 | 14:08

Thông báo về việc phát chứng chỉ Aptis

Trang 1/4 <1234>