Học sinh Sinh viên

Ngày 17-10-2018

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2018”

17/10/2018 | 10:00

Khoa Ngoại ngữ thông báo tới tất cả các sinh viên của nhà trường về thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 18/8/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/10/2018 | 10:51

Thông báo số:23/TB-CTHSSV Ngày 3/10/2018.

Thông báo về việc trả chứng nhận thi APTIS đợt thi 23/9/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/10/2018 | 10:48

Thông báo số:22/TB-CTHSSV Ngày 3/10/2018

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên Đại học K41, Cao đẳng K8 của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

18/09/2018 | 15:21

Kế hoạch số:1827/KH-ĐHTN Ngày 10/9/2018.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK đợt thi ngày 14/7/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

30/08/2018 | 17:01

Thông báo số:17/TB-CTHSSV ngày 30/8/2018

Thông báo kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật An toàn giao thông tại Khoa Ngoại ngữ năm học 2018 - 2019

23/08/2018 | 16:35

Kế hoạch số:1694/KH-ĐHTN ngày 23/8/2018.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung HSK đợt thi 10/06/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/08/2018 | 14:34

Thông báo số:14/CTHSSV ngày 6/8/2018.

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/07/2018 | 08:54

Quyết định số:1476/QĐ-ĐHTN năm 2018

Thông báo Kế hoạch phối hợp nắm bắt tình hình, giải quyết các vụ việc trong sinh viên nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

04/07/2018 | 08:48

Kế hoạch số:1319/KH-ĐHTN ngày 2/7/2018.

Thông báo trả chứng nhận APTIS đợt thi 17/6/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/07/2018 | 08:17

Thông báo số:12/TB-CTHSSV ngày 3/7/2018.

Trang 1/10 <12345678910>