Học sinh Sinh viên

Ngày 29-11-2020

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 11/10/2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

21/10/2020 | 15:36

Thông báo số:08/TB-CTHSSV ngày 21/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Sổ tay phòng chống dịch COVID - 19 trong trường học của Bộ giáo dục và đào tạo

16/09/2020 | 16:04

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Sơ đồ đường đi đến địa điểm nhập học tại Trường Ngoại ngữ

15/09/2020 | 09:38

Sơ đồ đường đi đến địa điểm nhập học tại Trường Ngoại ngữ

Thông báo kế hoạch Tổ chức các hoạt động đợt cao điểm phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và hưởng ứng tháng hành động PCMT năm 2020 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

24/07/2020 | 14:18

Kế hoạch số: 231/KH-TNN ngày 24/7/2020. Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 19/01/2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

17/06/2020 | 14:41

Thông báo số: 03/TB-CTHSSV ngày 15/6/2020.

Công văn v/v chuẩn bị và triển khai tổ chức học tập trung đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

02/05/2020 | 10:47

Công văn số 132/KNN-HSSV ngày 28/4/2020

Thông báo công văn về việc chuẩn bị tổ chức học tập trung, tiếp tục đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

24/04/2020 | 21:22

Công văn số: 688/ĐHTN ngày 24/4/2020.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 23/3/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/03/2020 | 11:08

Thông báo trả kết quả HSK và HSKK đợt thi ngày 23/3/2019.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 19/01/2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

26/02/2020 | 11:01

Thông báo số: 01/TB-CTHSSV ngày 26/02/2020.

Thông báo công văn về việc tăng cường quản lý sinh viên trong thời gian nghỉ học

10/02/2020 | 15:15

Công văn số: 42/KNN ngày 10/2/2020.

Trang 1/13 <12345678910>