Học sinh Sinh viên

Ngày 26-01-2020

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định đào tạo (cảnh báo học tập 03 học kỳ liên tiếp)

13/01/2020 | 09:27

Quyết định số: 2094/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Kế hoạch trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ tết Nguyên đán năm 2020

13/01/2020 | 08:16

Kế hoạch số: 08/KH-KNN ngày 07/1/2020.

Thông báo về việc tham dự Hội nghị Đối thoại với sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

11/11/2019 | 10:20

Thông báo số: 332/TB-KNN ngày 6/11/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 17/8/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

10/10/2019 | 15:12

Thông báo số: 17/TB-CTHSSV ngày 9/10/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 13/07/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/09/2019 | 15:40

Thông báo số: 15/TB-CTHSSV ngày 4/9/2019.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/08/2019 | 10:09

Thông báo số: 14/TB-CTHSSV ngày 29/8/2019.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 11/8/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

22/08/2019 | 08:05

Thông báo số: 13/TB-CTHSSV ngày 21/8/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 11/5/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

01/07/2019 | 06:51

Thông báo số: 09/TB-CTHSSV ngày 27/6/2019.

Thông báo kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019

25/04/2019 | 23:18

Kế hoạch số:608/KH-ĐHTN ngày 19/4/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 12/01/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

07/03/2019 | 16:51

Thông báo số:04/TB-CTHSSV ngày 6/3/2019.

Trang 1/12 <12345678910>