Học sinh Sinh viên

Ngày 19-02-2019

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 02/12/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

24/01/2019 | 10:34

Thông báo số:03/TB-CTHSSV ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 6/1/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

15/01/2019 | 08:30

Thông báo số:02/TB-CTHSSV ngày 14/1/2019.

Thông báo Kết luận "Hội nghị đối thoại sinh viên" năm 2018

02/01/2019 | 10:20

Thông báo số:359/TB-KNN ngày 19/12/2018.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/01/2019 | 09:46

Thông báo số:01/TB-CTHSSV ngày 2/1/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 10/11/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/01/2019 | 09:45

Thông báo số:29/TB-CTHSSV ngày 26/12/2018.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 9/12/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

25/12/2018 | 08:11

Thông báo số:28/TB-KNN ngày 24/12/2018.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 14/10/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/12/2018 | 15:41

Thông báo số:27/TB-KNN ngày 4/12/2018.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 16/9/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

07/11/2018 | 15:23

Thông báo số:26/TB-CTHSSV ngày 7/11/2018.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 21/10/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/11/2018 | 07:10

Thông báo số:25/CTHSSV ngày 1/11/2018.

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2018”

17/10/2018 | 10:00

Khoa Ngoại ngữ thông báo tới tất cả các sinh viên của nhà trường về thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

Trang 1/11 <12345678910>