Học sinh Sinh viên

Ngày 21-08-2019

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 11/5/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

01/07/2019 | 06:51

Thông báo số: 09/TB-CTHSSV ngày 27/6/2019.

Thông báo kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019

25/04/2019 | 23:18

Kế hoạch số:608/KH-ĐHTN ngày 19/4/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 12/01/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

07/03/2019 | 16:51

Thông báo số:04/TB-CTHSSV ngày 6/3/2019.

Thông báo WEBSITE SFL về việc cập nhật thông tin hồ sơ sinh viên, học viên Khoa Ngoại ngữ

21/02/2019 | 08:38

Thông báo cập nhật thông tin hồ sơ sinh viên, học viên.

Thông báo công văn về việc cập nhật thông tin hồ sơ sinh viên, học viên

21/02/2019 | 08:36

Công văn số:54/KNN-CTHSSV ngày 20/2/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 02/12/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

24/01/2019 | 10:34

Thông báo số:03/TB-CTHSSV ngày 24/1/2019.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 6/1/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

15/01/2019 | 08:30

Thông báo số:02/TB-CTHSSV ngày 14/1/2019.

Khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp giảng dạy và công tác chủ nhiệm cho sinh viên ngành sư phạm Tiếng Anh K38

03/01/2019 | 10:04

Ngày 14/12/2018, tại Hội trường A, Bộ môn Tiếng Anh – Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên tổ chức thành công Hội nghị tập huấn phương pháp giảng dạy và công tác chủ nhiệm cho sinh viên ngành sư phạm Tiếng Anh K38.

Thông báo Kết luận "Hội nghị đối thoại sinh viên" năm 2018

02/01/2019 | 10:20

Thông báo số:359/TB-KNN ngày 19/12/2018.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/01/2019 | 09:46

Thông báo số:01/TB-CTHSSV ngày 2/1/2019.

Trang 1/11 <12345678910>