Y Tế học đường

Ngày 08-07-2020

Thông báo công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trước tình hình mới

12/05/2020 | 09:02

Công văn số: 150/KNN-HSSV ngày 8/5/2020.

Thông báo công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học

07/05/2020 | 21:03

Công văn số: 1583/BGDĐT-GDTC ngày 7/5/2020.

Công văn về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học

29/04/2020 | 08:55

Công văn số: 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020.

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

23/04/2020 | 19:46

Công văn số: 1440/UBND-KGVX ngày 22/4/2020.

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

23/04/2020 | 19:43

Thông báo số: 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020.

Công văn về việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

23/04/2020 | 19:34

Công văn số: 122/CV-BCĐ ngày 16/4/2020.

Công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua internet

23/04/2020 | 19:28

Công văn số: 1247/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 13/4/2020.

Công văn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

23/04/2020 | 19:25

Công văn số: 92/CV-BCĐ ngày 31/3/2020.

Công văn về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19

23/04/2020 | 19:21

Công văn số: 968/UBND-NC ngày 26/3/2020.

Công văn về việc hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe người đi trên các chuyến bay có trường hợp mắc Covid-19 và việc xuất cảnh của người nước ngoài trong thời gian cách ly y tế

23/04/2020 | 19:18

Công văn số: 941/UBND-KGVX ngày 25/3/2020.

Trang 1/3 <123>