Khoa Ngoại ngữ tổ chức sinh hoạt tuần công dân đầu khóa cho sinh viên K37

Ngày 04/10/2014 Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho các em sinh viên khóa 37.

Căn cứ công văn số 1141/ĐHTN-CTHSSV ngày 19/08/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2014-2015;

Ngày 04/10/2014 Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho các em sinh viên khóa 37.

Trong lễ khai mạc, TS Lê Hồng Thắng, Trưởng khoa Ngoại ngữ đã giới thiệu và nêu rõ quá trình thành lập cũng như sự phát triển của Khoa Ngoại ngữ qua các thời kì, giúp cho các em sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và công cuộc xây dựng phát triển của Khoa.

TS. Lê Hồng Thắng giới thiệu về Khoa Ngoại ngữ

Nhằm tạo điều kiện và giúp đỡ cho các em sinh viên mới tựu trường, đặc biệt là giúp các em nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quá trình học tập, phát triển tại Khoa, các thầy cô đã nhiệt tình hướng dẫn và trình bày giúp các em nắm rõ được nhiệm vụ của mình để học tập và lao động theo đúng pháp luật.

Đông đảo các em sinh viên K37 tham dự tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

 

 

(Tin bài: Đức Quỳnh - Tổ TT-TV)

Các bài liên quan