Thông báo v/v thực hiện chế độ chính sách xã hội năm học 2014 - 2015

Tổ Công tác HSSV thông báo về chế độ Miễn giảm học phí và Trợ cấp xã hội

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội năm học 2014 – 2015

 

I. MIỄN – GIẢM HỌC PHÍ

*Đối tượng:

1. Đối tượng được hỗ trợ miễn học phí.

-      Thân nhân của người có công với cách mạng (con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của anh hùng lao động trong kháng chiến, con của liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam).

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

- Sinh viên hệ cử tuyển.

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

- Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng kinh tế có điều kiện đặc biệt khó khăn. (Dân tộc: La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pu Péo, Brâu, Rơ Măm, Lự, Ơ đu).

2. Đối tượng được hỗ trợ giảm 50% học phí.

- Sinh viên là con cán bộ, công nhân,viên chức có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

*Cách thực hiện: sinh viên thuộc 1 trong các đối tượng trên nộp hồ sơ miễn giảm học phí gồm: + Đơn xin miễn – giảm học phí.

                                + Giấy xác nhận đối tượng (có xác nhận của địa phương) – đối với sinh viên thuộc hộ nghèo mỗi kỳ nộp 1 lần.

                               + Giấy khai sinh bản sao.

II. TRỢ CẤP XÃ HỘI

*Đối tượng:

-      Người dân tộc ít người ở vùng cao. 

-      Người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. 

-      Người tàn tật có khó khăn về kinh tế.

-      Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập.

 

*Cách thực hiện: sinh viên thuộc 1 trong các đối tượng trên nộp hồ sơ xét TCXH gồm:        + Đơn xin trợ cấp xã hội.

                                + Giấy xác nhận đối tượng (có xác nhận của địa phương)

                                + Giấy khai sinh bản sao.

Hồ sơ xét miễn – giảm học phí và TCXH nộp từ ngày 25/9 đến 25/10/2014 (nộp cho cô Đông – phòng CT-HSSV vào thứ 3 – thứ 5 hàng tuần). Sau ngày đó chúng tôi sẽ không nhận hồ sơ và sinh viên phải tự chịu trách nhiệm.

Lưu ý: Tất cả các nội dung trong đơn đề nghị sinh viên ghi đầy đủ - rõ ràng.

-         Các đối tượng ưu tiên như trên, mỗi năm nộp hồ sơ xét 1 lần vào đầu năm học (theo thông báo của Khoa).

-         Đối tượng Dân tộc Hộ nghèo – DT Hộ cận nghèo nộp mỗi kỳ 1 lần.

-         Đơn: sinh viên tải trên trang web của Khoa: sfl.tnu.edu.vn/sinh viên/ thông báo/ ấn trang số 3/ tìm mẫu đơn. Hoặc cán bộ lớp liên hệ với trợ lý CT-HSSV để nhận bản mềm về thông báo và mẫu đơn.

                                                                 

                                                            TỔ CT-HSSV

Các bài liên quan