Thông báo v/v phát giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ B2 - C1 theo Khung tham chiếu châu Âu

(Đợt thi tháng 7 năm 2014)

THÔNG BÁO
V/v phát giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh


Căn cứ quyết định số 1225/QĐ-ĐHTN ngày 8 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ B2 - C1 theo Khung tham chiếu châu Âu - Đợt thi tháng 7 năm 2014;

Khoa Ngoại ngữ tổ chức phát giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

Sinh viên đến nhận giấy chứng nhận phải mang theo Chứng minh thư nhân dân và Thẻ sinh viên.

                          

KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ

 

(Đã ký)

 

 

Ths. Lê Thành Thế

Các bài liên quan