Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 23-03-2022

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Quyết định số:51/QĐ-ĐHTN, ngày 12/01/2022. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng cho 260 (Hai trăm sáu mươi) sinh viên hệ chính quy Trường Ngoại ngữ - ĐHTN. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan