Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 02-08-2021

Quyết đinh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 1274/QĐ-ĐHTN ngày 22/7/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan