Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 14-07-2021

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 1190/QĐ-ĐHTN ngày 9/7/2021. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan