Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 29-01-2021

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đợt 1 năm 2021

Quyết định số: 134/QĐ-ĐHTN ngày 21/1/2021. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan