Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 30-11-2020

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 2403/QĐ-ĐHTN ngày 24/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan