Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 24-11-2020

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 5 năm 2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 2319/QĐ-ĐHTN ngày 10/11/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan