Y Tế học đường

Ngày 01-09-2020

Thông báo công văn về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trở lại trường

Công văn số: 1476/ĐHTN ngày 14/8/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan