Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 03-02-2020

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ văn bằng 2 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đợt 1 năm 2020

Quyết định số: 127/QĐ-ĐHTN ngày 17/1/2020. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan