Cảnh báo học vụ

Ngày 13-01-2020

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 2)

Quyết định số: 2172/QĐ-ĐHTN ngày 26/11/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan