Học sinh Sinh viên

Ngày 13-01-2020

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định đào tạo (cảnh báo học tập 03 học kỳ liên tiếp)

Quyết định số: 2094/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan