Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 05-12-2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học đợt 6 năm 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:2234/QĐ-ĐHTN ngày 2/12/2019. Chi tiết Quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan