Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 12-08-2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 1315/QĐ-ĐHTN ngày 8/8/2019. Thông tin về danh sách chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan