Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018 -2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:426/QĐ-ĐHTN ngày 25/3/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan