Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 23-11-2018

Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt danh hiệu năm học 2017 - 2018

Quyết định số:2366/QĐ-ĐHTN ngày 21/11/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan