Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 26-07-2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:1583/QĐ-ĐHTN ngày 20/7/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan