Học sinh Sinh viên

Ngày 04-07-2018

Thông báo Kế hoạch phối hợp nắm bắt tình hình, giải quyết các vụ việc trong sinh viên nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

Kế hoạch số:1319/KH-ĐHTN ngày 2/7/2018.

Các bài liên quan