Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 22-05-2018

Quyết định về việc công nhân điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định số:734/QĐ-ĐHTN ngày 24/4/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan