Cảnh báo học vụ

Ngày 16-05-2018

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy chế đào tạo và quy chế học sinh sinh viên đến hết học kì I năm học 2017 - 2018

Quyết định số:823/QĐ-ĐHTN ngày 10/5/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan